Helende chakrameditatie

 

Helende chakrameditaties

 

Aardechakra Verbinding met de aarde

 

Basischakra Ik word gesteund door de aarde,

ik heb oervertrouwen in het leven.

 

Sacrale chakra Ik sta op een speelse en creatieve

manier in het leven.

 

Zonnevlecht Ik kies voor mezelf en stel mijn

grenzen.

 

Miltchakra Ik vertrouw op mijn innerlijke leiding.

 

Hartchakra Ik hou van mezelf en laat toe

wat goed voor mij is.

 

Thymuschakra Ik leef vanuit Universele inspiratie.

 

Keelchakra Ik druk mijn gevoelens en gedachten

uit op een creatieve manier.

 

Kosmische chakra Ik ga soepel om met het ritme

van het leven.

 

Voorhoofdschakra Ik ben in contact met mijn

intuitie.

 

Epifysechakra Ik ben in contact met

mijn Ware Zelf.

 

Kruinchakra Ik ben verbonden met de spirituele

kracht van het Universum.

 

Zielesterchakra Geloofssystemen, levenslessen

Stellaire poort Je eigen gaven naar buiten brengen

 

Universele poort Alles is één, Universele stroming

 

Kosmische poort Openen voor de grenzeloosheid van

alles wat is.

 

Helende chakrameditatie wordt later georganiseerd

 

info@chrisvanbiesen.be

0477 44 98 68

050 36 04 32

 

Chakra's zijn belangrijke energiecentra in ons lichaam.

Het woord "chakra" betekent in het Sanskriet "draaiend wiel" wat er op wijst dat deze energiecentra in beweging zijn.

Naast de 7 hoofdchakra's zijn er nog talrijke kleinere chakra's.

Elke chakra staat in verbinding met specifieke organen en klieren.

Ze hebben elk hun specifieke eigenschappen die bij een bepaald lichaamsgebied horen.

Om op een gezonde manier in het leven te staan en niet depressief, angstig, verdrietig te geraken is het belangijk om onze chakra's in balans te brengen.